Werken op de Mas

Werken op de Mas Blanc

De Mas Blanc is tussen 1988 en 1994 grondig gerestaureerd en zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Dit gebeurde met behulp van vele vrijwilligers en (kleine) Franse ondernemingen. Uit Nederland kwamen jongens en meisjes, mannen en vrouwen tussen de 18 en 82 jaar om enkele maanden bij te dragen aan de renovatie. Ze ruilden hun Nederlandse situatie tijdelijk met een verblijf onder de Zuid-Franse zon. Vanwege de unieke ligging van het voormalige benediktijner klooster en de ontspannen sfeer op de Mas Blanc ontstond er nooit een tekort aan hulp. Ook na de restauratie bleven er, meestal door mond tot mond reclame, steeds voldoende mensen komen om te assisteren bij de ontvangst van Gasten. Sommige bleven wat langer en andere kwamen alleen tijdens hun zomervakantie.

Heb je ook zin om langer of korter naar de Mas Blanc te komen? Neem dan contact met ons om de voorwaarden te bespreken.
Mail naar bonjour@masblanc.nl