Lente schilder cursus

Lente Schilder cursus in Zuid-Frankrijk

Voor 2023 is deze cursus volgeboekt

Bent u op zoek naar een inspirerende schildercursus in Zuid Frankrijk, en wilt u tevens genieten van het zonnige zuiden, culinair verwend worden en tot rust komen?

Jaarlijks is er de lente schildercursus. De ervaren en enthousiaste schilderdocente uit Maastricht Eva Lensink, komt al vele jaren speciaal voor u naar de Mas Blanc. Haar cursisten zijn stuk voor stuk onder de indruk van wat Eva hen elk jaar weer leert.

Eva Lensink

Eva Lensink (Gorssel, 1959) volgde haar opleiding tot eerstegraads docente schilderen aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort. Vervolgens ronde zij haar opleiding af aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht. Eva is al sinds 1992 verbonden aan de beeldende kunstenschool van Kumulus. Ook organiseert ze al vele jaren schildercursussen in binnen en buitenland, onder meer op Vlieland, in Frankrijk en Portugal. Kijk gerust even op de site van Eve en klik hier.

Eva Lensink is docente voor de cursus schilderen in Frankrijk

Programma

U komt aan op zaterdag, en we maken kennis bij een welkomstdrankje dat de Mas Blanc ons aanbiedt. Op zondag begint de cursus. We zullen vijf dagen bezig zijn met tekenen, schilderen en/of fotograferen. Er kan vrij gewerkt worden of aan de hand van opdrachten. Gedurende de week zullen verschillende verrassende technieken worden aangeboden. Tijdens de ochtenden is er les/begeleiding; gedurende de middagen kunt u verder werken, of kiezen voor een duik in het zwembad, een wandeling of een siësta. 

Aan het einde van iedere middag is er een gezamenlijke werkbespreking.
Op dinsdag kan er gekozen worden voor een excursie naar Nîmes, of bijvoorbeeld voor een bezoek aan de locale markt.
Vrijdag ’s middags wordt de week afgerond met een feestelijke vernissage.

Vanwege de persoonlijke begeleiding, en door de manier waarop de week is vormgegeven, zijn de cursussen geschikt voor zowel minder ervaren als gevorderde cursisten. De praktijk heeft geleerd dat de deelnemers aan de schilderweek steeds tot verrassende resultaten komen.

Kosten en verzorging

De kosten van de juni cursus: zijn € 235 per persoon per week.

Deze bedragen zijn exclusief materiaal, verblijf, eten en drinken. Voor prijzen van het verblijf klikt u hier. Mocht u een dag, of een gedeelte van een dag, liever wat langer aan het zwembad blijven liggen, dan kan dit uiteraard ook. U heeft alle vrijheid om aan de lessen en/ of excursies mee te doen. Komt uw partner mee en schildert die niet, dan is hij of zij natuurlijk wel welkom bij de excursies

Ervaringen van andere cursisten

“Fantastische week gehad. Fijne groep en fijne docente zorgden voor een aangename en inspirerende sfeer. Prachtige plek ook!”

Ron Frinks

Een week schilderen op de Mas, wat een belevenis! Alleen de locatie is al een rit waard. We logeerden tussen koele dikke muren, we aten met zorg en persoonlijk aangekondigde maaltijden met veel streekprodukten, we dronken natuurlijk een paar glazen voortreffelijke wijn, maar de echte reden voor ons verblijf was de schildercursus om ons verder te bekwamen en om inspiratie op te doen. Zo’n cursus staat of valt met de klik die je hebt met de docent en wij kunnen ons geen betere voorstellen dan Eva: terzake kundig, geduldig en(heel belangrijk voor amateurs) positief! Maar misschien het allerbelangrijkst, een docent die het vermogen heeft de deelnemers heel subtiel aaneen te smeden tot een heuse groep. Knap hoor en….wat een leuk mens!!!! We praten nog regelmatig na over een vakantie die totaal anders was dan alles wat we hiervoor deden. Volgend jaar weer?

Ronald Wisselo

Ons verblijf op de Mas Blanc heeft onze verwachtingen ruim overtroffen. We keken er vooraf erg naar uit, een verblijf in een voormalig klooster, boven op een berg. Die verwachtingen zijn dus ingelost. De mooie omgeving, de rust, en de gezelligheid van de groep waren fantastisch. Dat mijn schilderproefles uitmondde in een volle schilderweek zegt genoeg. En ook de kookworkshop met Edgar was een heel bijzondere ervaring. Dit is voor herhaling vatbaar.

Petra van Zeijl

Indrukken van de schildercursus

Painting and drawing in Southern France with Eva Lensink For 2022 this course is fully booked

Are you looking for an inspiring painting course in the South of France, and would you also like to enjoy the sunny south, be spoiled with culinary delights and relax yourself?

Every year there will be a spring painting course. The experienced and enthusiastic painter from Maastricht, the Netherlands, Eva Lensink will come to the Mas Blanc especially for you that week. 

Programme

You arrive on Saturday, and you get to know felow students during a welcome drink, offerd by the Mas Blanc. The course starts on Sunday. We will be busy drawing, painting and / or photographing for five days. You can work freely or on the basis of assignments. During the week various surprising techniques will be offered. During the mornings there is lesson / guidance; during the afternoons you can continue working, or opt for a dip in the pool, a walk or a siesta.

At the end of every afternoon there is a joint work meeting. On Tuesday you can choose an excursion to Nîmes, or for example visit the local market in Saint Ambroix.  On Friday afternoon the week will be concluded with a festive vernissage.

Because of the personal guidance, and by the way the week is designed, the courses are suitable for both less experienced and advanced students. Practice has shown that the participants in the painting week always end up with surprising results.

Cost

The cost of the June course: € 235 per person per week.

These amounts do not include material, accommodation, food and drinks.

Click here for cost of the lodgings. If you prefer to spend a day or part of a day near the swimming pool, this is also possible. You have the freedom to participate in the lessons and / or excursions. If your partner comes and does not pain, he or she is of course welcome at the excursions

Experiences of other students

“Fantastic week. Fine group and fine teacher provided a pleasant and inspiring atmosphere. Beautiful place too! “

Ron Frinks

A week of painting at the Mas Blanc, what an experience ! The location is alraedy worth the ride. We stayed between cool thick walls, we ate personally announced meals with a lot of regional products. Of course we also drank a few glasses of exquisite wine, but the real reason for our stay was the painting course to advance our skills and to get inspired. Such a course stands or falls with the click you have with the teacher and we can not imagine anyone better than Eva: competent, patient and (very important for amateurs) supportive ! But perhaps most importantly, a teacher who has the ability to subtly forge the participants into a real group. And … what a nice person !!!! We regularly talk about our holiday that was completely different from everything we did before. Next year again?

Ronald Wisselo

Our stay at the Mas Blanc has exceeded our expectations by far. We looked forward to this stay a long time in advance, a stay in a former monastery, on top of a mountain. These expectations have been fully met. The beautiful surroundings, tranquility, and conviviality of the group were fantastic. That my try-out painting lesson culminated in a full week of painting says enough. And also the cooking workshop with Edgar was a very special experience. This is worth repeating.

Petra van Zeijl

Impressions of the painting course

Heeft u nog een vraag of wilt u boeken ?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG), de Privacy verklaring van:

Le Mas Blanc
30410 Molières sur Cèze
Les Brousses
Frankrijk
+33(0)4 66 24 36 59
bonjourmasblanc@masblanc.nl

Met welke persoonlijke gegevens gaan wij om:
e-mail adres, (mobiel)telefoonnummer, NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).

Wat doen wij met persoonlijke gegevens:
e-mail adressen en (mobiele)telefoonnummers worden gebruikt om met (mogelijke) gasten te communiceren. NAW gegevens worden vermeld op de uiteindelijke factuur.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens:
Naam, adres gegevens en emailadressen worden tot een jaar na het laatste contact, bewaard.

Delen van persoonlijke gegevens:
Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld. Niet met personen, niet met bedrijven.

Algemene beveiliging:
Onze website is beveiligd via het https protocol. (Zie het sloticoon in de URL adresbalk) Deze beveiliging maakt dat alle gegevens op onze contact en boekingsformulieren versleuteld over het Internet verstuurd worden en alleen door ons in een begrijpelijke vorm ontvangen kunnen worden.

Bijkomende kosten

Schoonmaakkosten

Voorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voor onze Table d'Hôte heeft u de keuze uit 3 formules:

Formule 1 : Half pension.
7 dagen ontbijt en 5 dagen diner: € 169 per week per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar € 113 per week

Formule 2 : Alleen diner. (Indien u geen keuze maakt reserveert u deze formule)
5 dagen diner : € 99,50 per week voor volwassenen en € 50 voor kinderen. (Dinsdag en vrijdag is ons restaurant gesloten)

Formule 3 : Zelf koken.
Indien u liever zelf kookt, laat u ons dat vóórdat u reserveert weten. U bent zeker welkom als gast van de Mas Blanc. Soms huurt u dan een vakantieverblijf aan het begin van onze oprijlaan. Afspraken over formule 3 bevestigen wij altijd apart op de boekingsbevestiging aan u. Indien u geen keuze aan ons doorgeeft, boekt u formule 2.

Tijdens de diners in het hoogseizoen kunnen ouders hun kinderen aan de zorg van de Mas Blanc toe vertrouwen. Ze dineren dan samen met andere kinderen aan de kindertafel.

Meer weten over onze diners, de aangeboden formules of heeft u dieetwensen ? Neem dan even contact met ons op!

Hoogseizoen twee weken?
Op de Mas Blanc staat het grondig reinigen van de accommodaties op zaterdag voorop. Dit is een van onze visitekaartjes. In het hoogseizoen willen we ook die kwaliteit kunnen leveren. Indien u in het jaar dat aan uw vakantie voorafgaat wilt reserveren voor een vakantie in het hoogseizoen ( 2e week Juli tot en met 3e week augustus, accepteren wij daarom slechts na overleg boekingen voor één week. Op die manier lukt het ons beter “de poets” te spreiden. Neem in dat geval dus even contact met ons op.

Boekt u na 1 januari dan kunt u on line ook voor één week reserveren.